กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE

วีดีทัศน์

 

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจ 

          
 
 

 

  เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ "วันทหารผ่านศึก"

            
 

กระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ    

            


 

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อกลับถึงบ้าน    

            


การประชุมสภากลาโหม

แถลงการประชุมสภากลาโหม

    

            


วีดีทัศน์พระราชทาน

 

 ตอน ๑ น้ำ คือชีวิตแผ่นดิน

    

          
 

 

 

  ตอน ๒ พิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำ 
 
             
 

 

 

 ตอน ๓ พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง
 

                
 

 

 

 

 ตอน ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต