กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
             พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและครอบครัว ตลอดจนจิตอาสาและภาคประชาชน ร่วมพิธีฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วัดชินวราราม วรวิหาร จังหวัดปทุมธานี