กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
   เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ นาย Paolo Dionisi (เปาโล ดีโอนีซี) ออท.สาธารณรัฐอิตาลี/ไทย เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการทหาร การฝึกศึกษา รวมทั้งการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ณ ห้องกัลยาณไมตรี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม