กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
             ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๓๖ ปี (๘ เมษายน ๒๕๖๖) โดยได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศาลาว่าการกลาโหม จากนั้นเวลา ๐๗.๔๕ นาฬิกา เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน